HANDICAPPOLITIK

VÆRDIGRUNDLAG

Kompendiet er tiltænkt at være et konkret værktøj for de, der har interaktion med kommune og forvaltning mhb. på at få hjælp efter serviceloven.

Jeg har sammensat kompendiet, så de vigtigste retssikkerhedsmæssige lovparagraffer ses i sammenhæng og giver mening i forhold til nogle værdier, som alle kommuner burde have inden for handicapområdet.

Kompendiet bruges på den måde, at man slår op under den værdi, der er mest betegnende for den situation, man er i, og her står lovteksterne umiddelbart, så alle os ikke-jurister kan fastholde kommunerne på at overholde loven.

Kompendiet er skrevet på en måde, så det ser ud som om, det er skrevet af en kommune. Og alle værdierne er, så kommunen kun kan sige "ja" til dem, da det modsatte vil være lovbrud i forhold til de beskrevne lovparagraffer. :-)

Jeg anbefaler at studere kompendiet som en del af sin forberedelse  til møder med kommunen.

Fra kompendiets forord:
"Kompendiet beskriver værdigrundlaget for [navn] kommunes handicappolitik.

Værdigrundlaget og værdierne er ”grundregler”. De udgør dermed ikke [navn] kommunes konkrete politik, men det retningsgivende grundlag [navn] kommunes udførte handicappolitik og adfærd hviler på.

Det, at politikken og adfærden kan føres tilbage til værdigrundlaget, vil medvirke til at sikre, at [navn] kommune indenfor handicapområdet er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning hhv. FN’s handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt."

Opdateret september 2023.