Samarbejde for trivsel

Allestedsnærværende, evig og vedvarende træthed. Fysisk og psykisk. Alle muskler gør ondt. Tankemylder og mørke tanker. Stress. Hovedpine. Glæde, stor glæde. Munterhed. Skifte i sindsstemning. Store og pludselige skift. Altid på år efter år. Hjælp/dårlig hjælp/ingen hjælp fra børnehave/skole/kommune. Afstandtagen fra andre forældre. Tab af venner. Tab af arbejdsevne. Gode arbejdsgivere. Dårlige arbejdsgivere. Isolation. Marginalisering. Smerte, smerte, smerte ......

Jeg er pårørende til en person, der har funktionsnedsættelser så store, at det giver vedkommende så betydelige handicaps, at der er behov for en-til-en støtte hele døgnet. Det er min datter, så jeg har det helt tæt på.

I dag bor vores datter hos et bosted. Samarbejdet med bostedets personale er afgørende for, hvordan vores datter har det i sin dagligdag, og hvor lavt vi forældres stress kan blive. Nej, vores stress forsvinder ikke, men bølger op og ned afhængigt af vores datters velbefindende, også kaldet trivsel, og kvaliteten af det samarbejde, vi formår at have med bostedets personale.

Sammen med Susanne Vellier fokuserer jeg på pårørendesamarbejde.
Susanne er uddannet socialpædagog og eksamineret psykoterapeut MPF, og jeg er forælder.

Susanne udtrykker det fint således: ”Pårørende eller pårørt ...
Alle vil på et tidspunkt i livet opleve at blive pårørende. Det kan - fra tid til anden - vække mange og stærke følelser. Når fagprofessionelle møder pårørende og bliver præsenteret for spørgsmål og dilemmaer, hvor svaret ikke altid er entydigt, kan det skabe frustration, afmagt og distance - hos alle parter. Men hvis vi tålmodigt lytter efter den stille kalden, og tør undres, får vi nye indsigter. Her er tillid, forudsigelighed og rammer nogle af hjørnestenene i det gode samarbejde.”

Susanne og jeg bringer vores verdener sammen under mottoet ”Samarbejde for trivsel”, og vi tilbyder bosteder, faglige organisationer og uddannelsessteder, hvor der er stort socialpædagogisk fokus, at præsentere vores erfaringer og viden indenfor emnet pårørendesamarbejde.

Vi formidler dels gennem vores Foredrag og dels gennem Temadage, hvor vi med situationer fra det virkelige liv udfordrer f.eks. personalet hos et bosted til at bearbejde disse situationer. Dette foregår igennem gruppearbejde for medarbejderteams og ved korte, fokuserede rollespil.

Vores Foredrag er på to en halv time, hvor vi både giver indblik og holdninger indenfor det socialpædagogiske område og indenfor forælder/pårørende området.
Temadagene, der omfatter både Foredrag,  gruppearbejde og rollespil varer fra ca. seks til syv timer at gennemføre.

For information og tilbud på ovennævnte, se min kontaktinformation eller kontakt Susanne Vellier.

September 2023